Семинар "Музей и церковь: судьбы русской интеллигенции в первой половине XX века"

Скачать отчет

Программа семинара

 

Отзывы о семинаре:

http://www.sfi.ru/statja/32-svjashchennika-serebrjanogo-veka/

http://www.psmb.ru/vera-bez-del-mertva/mezhdunarodnye-konferencii-i-vstrechi/statja/intelligencija-i-cerkov-khkh-vek/